Bài Hát : Chuyện Đời Nghệ Sỹ

Ca sĩ: Châu Gia Kiệt

Lyrics:

Hỡi nhân thế, Còn tin ai nữa không?

Khi niềm tin, Dần xa nơi cuối trời.

Quảng Cáo

Người đổi thay, Trắng đen không đoán được.

Bao lời nói, Chỉ trót lưỡi đầu môi.

Không là chi, Tình thân luôn vây quanh.

Chút lợi danh, Dần chia hai con người.

Được và mất, Đố ai nào biết mình! Tiền là giấy, Cách chia đôi nghĩa tình.

ĐK:

Cao sang thấp hèn duyên số, Nào biết ai vương mang.

Hơn thua là nghĩa nhân, Trong mỗi người.

Đời đâu chỉ là thế. Cuối đời cũng chỉ là thế.

Ai không trở về mộ đất sâu! Thế thái nhân tình đổi thay, Bằng những câu chua cay.

Hơn nhau là chữ nhân, Để muôn đời. Đời khi có được mất. Số trời cho ta mà thôi.

Không ai giành lấy được đâu…

Châu Gia Kiệt